Susanne Lund Psykologisk Klinik Aps

Takster og vilkår

Almindelige konsultationer

En konsultation for 1 person varer 50 minutter og koster 950 kr. ved direkte betaling hhv. 995 kr. ved fremsendelse af faktura.

Coaching og supervision varer 50 minutter og koster 1110 kr. Faktura fremsendes.

En konsultation for 2 personer varer 1 time 40  minutter og koster 1900 kr. ved direkte betaling hhv. 1990 kr. ved fremsendelse af faktura.

Børne- eller voksenundersøgelser

Denne type undersøgelser udføres altid efter forudgående tilbud og accepteret kontrakt. Timepris er 1000 kr.