Susanne Lund Psykologisk Klinik Aps

Forældrerådgivning

Af og til får jeg henvendelse fra forældre, der oplever, at deres barn er stødt ind i vanskeligheder i institutionen, fx i skolen eller i børnehaven. Eller forældrene synes, at de selv er usikre på, hvordan de skal handle i forhold til deres barn.

I disse tilfælde begynder jeg altid med en samtale med forældrene, ofte sammen med barnet, og ud fra den samtale aftales et eventuelt videre forløb.

Forløbet kan enten være fortsatte samtaler med familien eller behandling af barnet alene.

Når det drejer sig om små børn, vælger jeg ofte at foreslå rådgivning af forældrene alene, i nogle tilfælde efter en undersøgelse af barnets psykiske potentiale. 

Forældre, der er skilt eller separerede, kan også opleve, at der er problemer i modpartens eller deres eget samvær med barnet.

I nogle tilfælde kan forældrene få rådgivning ved henvendelse til amtet.

Der kan være personlige grunde til, at dette ikke ønskeligt. I så tilfælde kan man komme til én eller flere rådgivende samtaler, hvor udgangspunktet for både mig og forælderen er at finde frem til det, der vil være bedst for barnet.