Susanne Lund Psykologisk Klinik Aps

Voksenundersøgelse

Nogle mennesker oplever i perioder med arbejdsløshed og/eller sygdom af længere varighed og kommer så i kontakt med socialforvaltningen.

Både socialrådgiveren og mennesket selv kan i forløbet ønske at få psykologens vurdering af, hvilket arbejdspotentiale man besidder, om der er behov for behandling, eller om det er min vurdering, at der er permanent nedsat arbejdsevne.

Det er normalt socialrådgiveren, der henvender sig til mig for at præsentere den problemstilling, hun står over for. 

Bliver vi enige om, at en psykologisk undersøgelse vil være hensigtsmæssig, og at borgeren er indforstået hermed, fremsender jeg oftest kontraktforslag med beskrivelse af formål, metode, tidsforbrug, tidsramme og betaling.

I undersøgelsen indgår samtale og diverse tests med henblik på at beskrive:

  • den aktuelle situation
  • tidligere arbejdsliv
  • arbejdsvilkår i øvrigt
  • tidligere foranstaltninger og udbyttet af disse
  • vurdering af personlige resurser i forhold til fremtidigt arbejde

Undersøgelsen udmunder i en samlet beskrivelse og vurdering til socialrådgiveren.

Indholdet af beskrivelsen vil jeg have gennemgået med borgeren, inden jeg sender den til socialrådgiveren.