Susanne Lund Psykologisk Klinik Aps

Undersøgelse af forældre og børn

Disse undersøgelser tager udgangspunkt i en problemstilling, som sagsbehandleren står i, i forhold til en familie, hvor barnets trivsel er bekymrende, og hvor der samtidig er bekymring for forældrenes mulighed for og evne til at støtte op om barnets positive udvikling.

Det mest alminelige er, at sagsbehandleren præsenterer problemstillingen for mig telefonisk, og at jeg derefter mailer et kontraktforslag til sagsbehandleren med en beskrivelse af formål, indhold, tidsforbrug, tidsramme og betaling.

Hovedparten af sagsarbejdet foregår derefter i samarbejde med forældrene og barnet/børnene, hovedsageligt i hjemmet. Som grundlag har sagsbehandleren forinden sendt mig kopier af relevante sagsakter.

Disse elementer indgår i undersøgelsen

  • analyse af familiens situation, herunder dets netværk
  • analyse af barnets opvækstvilkår, forældrenes historie,  tidligere foranstaltninger og disses effekt
  • samtaler og tests med barn/børn og forældre
  • observation i hjemmet
  • tilbagemelding til forældre om mine resultater og vurderinger mhp. at få deres kommentarer til det
  • tilbagemelding til barnet/børnene på de tests, som jeg har lavet med dem

Den endelige rapport fremsendes så til sagsbehandleren, og der afholdes afsluttende møde med forældre.